Datamanagement

Datamanagement

Onder Datamanagement verstaan we het onderhouden en managen van data. Als uw bedrijf groeit gaat ook uw data groeien. Deze data moet veilig en juist opgeslagen worden. Het is dus belangrijk dat data gemanaged wordt. Dit kan gebeuren door een beleid op te stellen omtrent het opslaan, beveiligen en beschikbaar houden van data. Door te kijken naar de informatiebehoefte en bedrijfsprocessen van uw bedrijf kan er een plan opgesteld worden wat bij uw bedrijf past.

 

Datamanagement
Datamanagement

Vijf onderdelen van datamanagement

Er zijn een vijftal onderdelen die de kern vormen voor het opstellen van een juist beleid. De onderdelen zijn als volgt:

  • Management
  • Storage
  • Compliancy
  • Back-up en Archiving
  • Recovery en Retrieval

Door deze punten als leidraad te gebruik bij het opstellen van uw beleid wordt er voorkomen dat uw medewerkers hun data verliezen of niet kunnen bereiken. Dit omdat er duidelijk is vastgelegd waar data wordt opgeslagen, hoe en hoe vaak er een back-up van uw data gemaakt wordt, hoe u, mocht er toch een fout voorkomen, de data kunt herstellen en hoe de data benaderd kan worden door uw gebruikers.